Escarus

İhtiyaca Özel Araştırma Raporları

Hİzmetler

Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda Escarus, kendi uzmanlık sahasıyla ilgili çeşitli raporlar hazırlayabilmektedir. Belirli temalarda küresel yönelimlerin incelenmesi, herhangi bir şirketin değer zinciri içindeki konumunun sürdürülebilirlik stratejileri bağlamında değerlendirilmesi, sektör ve alt sektör bazında tema-spesifik analizler yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan politika dokümanlarına içerik katkısı sağlanması bu başlık altında verilebilecek örneklerdir.