Escarus

Avrupa Yeşil Mutabakatı Araştırmaları

Hİzmetler

2019 yılı Aralık ayında tanıtımı yapılan ve tanıtıldığı andan itibaren küresel bir etki yaratan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), Escarus yorumu ile “yeşil dönüşüm”, sadece bir düşünce tarzı veya yaklaşım değil; ekosistem odaklı bakış açısı ile sosyal, çevresel ve ekonomik sistemlerin değişimine yönelik pek çok araç ve politikanın meydana getirdiği bir yeni düzen arayışının adıdır.

AB ekonomi programının 2019-2024 yılları için belirlediği öncelikli 6 temel alandan biri olan AYM, Birliğin “2050 yılında iklim nötr olması” hedefini benimsemekte, aynı zamanda ekonomik büyümeyi iki katına çıkarmayı ve “kimseyi ve hiçbir yeri arkada bırakmamayı” da amaçlamaktadır.

AYM vasıtası ile AB; iklim hedefi, döngüsel ekonomi, sıfır kirlilik, sürdürülebilir ve akıllı mobilite, biyoçeşitlilik, renovasyon (yenileme) dalgası, sürdürülebilir tarım, temiz ve güvenilir enerji ve diğer birçok konuda dönüşüm stratejileri tanımlayarak yarının üretim, tüketim ve ticaret modellerini şekillendirmeyi hedeflemektedir.

İklim Yasası ile güçlü bir dönüşüm yaşayacak olan AB’de, 2030 yılında emisyonların azaltımını %55 oranına yükseltmeyi amaçlayan “55’e Uyum Paketi” de 2021 Temmuz ayında kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ülkemizde ise 16 Temmuz 2021 tarihinde “Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı yayınlanmıştır.

AB’nin yeni büyüme stratejisi olan AYM’yi daha iyi anlamak, Türkiye için önemini ortaya koyabilmek ve sanayi sektörü başta olmak üzere ilgili aktörleri konu hakkında bilgilendirmek amacıyla Escarus tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen politika değişiklikleri ve eylem adımları da dikkate alınarak firma bazlı uyum planlarının hazırlanmasına ve mevcut durumun analizine yönelik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.