Escarus

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi

Hİzmetler

Halka açık şirketler yer aldıkları borsa endekslerindeki performansları ile yatırımcı nezdinde şirketin değerinin artması ve finansmana erişimi gibi konularda avantaj sağlamaktadırlar. Şirketlerin finansal performanslarının yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki riskleri ve fırsatları yönetme performansları da son yıllarda yatırımcı nezdinde önemli bir değerlendirme kriteri olmaya başlamıştır.

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi 2014 yılından beri endekse dahil olan şirketlerin söz konusu riskleri ve fırsatları yönetme kapasitelerini ölçmekte ve değerlendirmektedir. BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2021 yılından itibaren Refinitiv Contributor Tool üzerinden şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki performansları çeşitli ölçütler üzerinden değerlendirilmekte ve endekse dahil olan şirketlerin genel sürdürülebilirlik notları hesaplanmaktadır.

Escarus, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi değerlendirme süreci boyunca sunduğu danışmanlık hizmeti ile şirketlerin endekste yer almasına yönelik mevcut durum analizi çalışmaları gerçekleştirerek kısa ve uzun vadeli kazanımlara odaklanmaktadır. Küresel ve yerel sektörel iyi uygulama örneklerini dikkate alarak şirket bazında özelleşmiş çözümler sunulmaktadır.

Escarus sürdürülebilirlik endeksi alanındaki danışmanlık hizmetini “sürekli gelişim” yaklaşımıyla desteklemektedir. Danışmanlık hizmeti boyunca kurumsal verilerin takibi, farklı vadelerde geliştirilecek alanların tespiti ve yönetişim başlığında gerek duyulan dokümantasyon/içerik konusunda yönlendirmeler Escarus uzmanlarınca planlı şekilde gerçekleştirilmektedir.