Escarus

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Hİzmetler

Sürdürülebilirlik raporlaması, finansal olmayan raporlama türünün en bilinenidir. Sürdürülebilirlik raporlamasının temel adımlarına aşağıda kısaca yer verilmektedir:

Kurum için en öncelikli konuların belirlenmesi: Finansal raporlamanın aksine yasal zorunluluklar ve standartlara tabi olmayan finansal olmayan bir raporun anlamlı veri paylaşımını sağlayabilmesi için, her şirketin kendi öncelikli konuları dahilinde raporlama yapması önem taşımaktadır. Bu öncelikli konuların belirlenmesi sürecinde kurumlar kendi kontrollerinde olan ve ekonomik, çevresel ve sosyal etki yaratan tüm faaliyetlerini, üzerlerinde etkileri olan tüm paydaşlarını bir arada değerlendirmelidir.

Önceliklendirme matrisinin oluşturulması: Belirlenen öncelikli konuların da kendi aralarında önceliklendirilmesi gerekmektedir. Hem paydaşlar hem şirket gözünden çeşitli konuların önemlilik sırasına dizilmesi için paydaş analizleri yapılmalı, şirket yöneticileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmeli, yerel ve küresel rakiplerin önceliklendirme analizleri ve küresel konjonktür incelenmelidir.

Sürdürülebilirlik raporu hazırlanması: Escarus, içerik ve tasarım konusunda uzman iş ortakları ile birlikte çalışarak kurumların iletişim stratejisi ile paralel bir raporlama süreci gerçekleştirmesi konusunda destek sunmaktadır.