Escarus

Entegre Raporlama

Hİzmetler

Şirketlerin günümüzde ne yaptıklarının yanı sıra gelecekte ne yapacakları, bu gelecek faaliyetlerini nasıl bir strateji, yapılanma, insan kaynağı; özetle ne tür iş planlarıyla kurgulayacakları ve ilerleyecekleri, başta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşlar tarafından sorgulanan unsurlar olmaktadır.

Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluşan uluslararası uygulamalar arasında en yeni raporlama trendi olan entegre raporlama (Integrated Reporting, IR), kurumların var olan faaliyet ve stratejilerini geleceğe yönelik bir bakış açısıyla yorumlamasını, bu kapsamda faaliyetlerinin sermaye çıktılarının girdilerle değerlendirilmesini sağlayan bir raporlama yaklaşımıdır.

Escarus, entegre raporlama sürecine geçişte;

• Kurum içi stratejinin değerlendirilmesi ve sermaye öğelerinin birbiri ve kurum stratejisi ile haritalandırılması,

• Şirketin iş modelinin entegre iş modeli bakış açısıyla değerlendirilmesi ve revize edilmesi,

• Sermaye öğeleri özelinde şirketin çıktıları ve bu çıktıların yarattığı doğrudan ve dolaylı etkileri raporlaması

süreçlerinde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.