Escarus

Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirme ve İzleme

Hİzmetler

Teknik, çevresel ve sosyal riskler çoğu zaman zor/az görünür bir nitelik taşırlar. Az görünür ya da görünmez olan riskler bir yatırımın farklı aşamalarında ortaya çıkarlar ve genellikle de yönetilmesi açısından önemli sorunlara yol açarlar. Escarus tarafından çeşitli projeler için; fizibilite aşamasında planlanan boyutlar ve olası riskler, yatırımcının tecrübesi ve yetkinliği, yatırımın hayata geçeceği ev sahibi ülkenin beklentileri, yatırımın değer zincirinin uygunluğu gibi birçok unsur dikkate alınarak bir “Mevcut Durum Değerlendirme” çalışması yapılmaktadır.

Bu çalışma projeye kredi veren veya yatırım yapan kuruluşlar için oldukça önem taşımaktadır. Çünkü oluşabilecek herhangi bir teknik, çevresel ve sosyal risk; projenin beklenen üretimi sağlayamamasına ve/veya üretimin durmasına ya da yatırımcının ciddi bir maddi ve/veya itibari hasara uğramasına yol açabilmektedir. Süreçlerden herhangi birinde oluşabilecek bir uygunsuzluk kredi veren/yatırımcı kuruluşlar için itibari risk, teminat riski ve/veya kredinin geri ödemesini aksatacak finansal riskler doğurabilmektedir.

Escarus bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla sektördeki tecrübesi ve uzman kadrosu ile inşaat ya da işletme aşamasında olan tesislerde teknik, çevresel ve sosyal durum değerlendirme ve izleme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bahsedilen çalışmalar isteğe ve ihtiyaca göre, hem Ekvator Prensipleri, IFC Performans Standartları, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Çevre Standartları, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) Performans Kriterleri gibi Uluslararası Finans Kuruluşlarının kriterleri hem de yerel mevzuat ışığında hazırlanabilmektedir.