Escarus

Kaynak Verimliliği

Hİzmetler

Escarus müşterilerinin kaynaklarını ve operasyonlarını daha verimli yönetmesini ve farklı alanlardaki maliyetlerini azaltmasını sağlayan çözümler sunmaktadır. Kaynak verimliliği alanındaki bütünsel yaklaşımı ile malzeme ve enerji ihtiyaçlarının düşürülmesini, geri dönüşümün güçlendirilmesini ve atıkların azaltılmasını sağlayacak verimlilik artırıcı çözümler geliştirmektedir.

Uzun vadeli başarı ve performansları için müşterilerinin tüm operasyonlarını uçtan uca değerlendiren Escarus; kaynak verimliliği kapsamındaki risklerinin belirlenmesi, buna bağlı stratejilerin geliştirilmesi ve kaynaklarının sistematik bir şekilde yönetilmesi konularında katkı sağlamaktadır.

Kaynak verimliliği alanında farklı platformlarda geliştirilmiş yaklaşımlar ile ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini bir potada buluşturan Escarus, müşterilerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki ihtiyaçlarına uygun ve verimlilik artışını destekleyecek en doğru çözümleri sunmaktadır.