Escarus

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD)

Hİzmetler

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD / Life Cycle Assessment-LCA); ürünün, hizmetin veya sürecin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin analiz edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu değerlendirmede, üründe kullanılan ham maddelerin temininden üretim sürecine, dağıtımına, kullanımına ve atık yönetimine kadar ürünün tüm yaşam döngüsü aşamalarındaki etkileri incelenmektedir.

YDD; şirketlerin ürünlerinin ve hizmetlerinin yarattığı çevresel etkilerin anlaşılmasına, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecinde stratejik kararlar alınmasına, müşteri taleplerinin yükselmesiyle piyasada rekabet avantajı sağlanmasına, üretimde malzeme kullanımının ve enerji tüketiminin değerlendirilmesine ve bu sayede de malzeme ve enerji verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Karbon ayak izinin azaltılması çalışmalarında YDD, ürünlerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve azaltım senaryoları oluşturulması amacıyla kullanılabilmektedir.

 

Escarus, şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik çabalarında kritik bir rol oynayan YDD sürecinde uzman kadrosuyla danışmanlık hizmeti vermektedir. Çalışmalarında YDD yazılımı (Ecoinvent veri tabanını içeren) ve ISO 14040 ve 14044 metodolojisi ile ilerleyen Escarus, şirketlerin sistem sınırları dahilinde ilettiği girdilerin/çıktıların etki analizini gerçekleştirmektedir. Escarus, YDD çalışmalarının sonuçlarını şeffaf bir rapor haline getirerek şirketlerin çevresel performanslarını iyileştirmek için bilgiler sunmaktadır.