Escarus

Karbon Ayak İzi Hesaplaması ve Yönetimi

Hİzmetler

Karbon ayak izi hesaplaması, kurumların mevcut veya yürürlüğe girebilecek iklim düzenlemelerine karşı pozisyonlarını belirlemelerini, geliştirmelerini ve iklim hedeflerine ulaşmalarını sağlayan en etkili yöntemlerden biridir. Yasal gerekliliklerin yanında şirketlerin karbon hesaplama ve azaltma hedeflerinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde raporlanması ve bu alanda sorumluluk alması, paydaşların giderek artan çevresel veri talebine karşılık verirken şirketin kendi operasyonel süreçlerinde verimlilik ve tasarruf sağlayabilir.

ISO 14064-1:2019, kurumsal sera gazı emisyonlarının hesaplanmasına ve raporlanmasına dair gereklilikleri ve sera gazı emisyonlarının yönetimi ve azaltımı için gerekli şartları belirleyen standarttır. Escarus, ISO 14064-1:2019 standardına uygun olarak kurum bazında doğru raporlama sınırlarını ve metodolojisini belirleyerek kurumsal ayak izi hesaplaması ve raporlaması yapmaktadır. Hesaplama sonrası Escarus, kapsamlı analiz sonucu kurumsal karbon ayak izini azaltmaya yönelik bir yönetim sistemi yapılandırarak şirket hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olmakta ve karbon yönetimi alanında çalışanlara eğitim hizmeti sağlamaktadır.