Escarus

EcoVadis Süreç Analizi ve Hazırlığı

Hİzmetler

EcoVadis sürdürülebilirlik değerlendirme platformu, geniş ölçekli bir tedarik zinciri taraması ile şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki performansını değerlendirmektedir. Şirket performansının “Çevre”, “Çalışma ve İnsan Hakları”, “Etik” ve “Sürdürülebilir Tedarik” olmak üzere 4 ana tema çerçevesinde incelenmesi sonucunda oluşturulan Ecovadis Puan Kartı, tüm paydaşlarla paylaşılarak açık ve şeffaf bir iletişim kurulmasına imkân tanımaktadır.

EcoVadis değerlendirme anketi, şirketin büyüklüğü ve faaliyet gösterdiği sektör gibi farklı parametrelere bağlı olarak her kurum için özel olacak şekilde hazırlanmaktadır. Anketin cevaplanma sürecinde kanıt olarak gösterilecek dokümanlar da yine bu doğrultuda değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebeple sürecin konuya hâkim ve alanında uzman kişilerce yürütülmesi, şirketin yüksek bir puan alması için oldukça önemlidir. Konuya ilişkin teknik bilgi ve donanıma sahip ekibiyle Escarus, EcoVadis danışmanlık hizmeti kapsamında şirkete özgü şekilde oluşturulan anketi inceleyerek tedarik zinciri süreçlerini de kapsayacak şekilde politikalar, eylemler ve sonuca yönelik stratejiler çerçevesinde bir boşluk analizi çalışması gerçekleştirmektedir. Güncel durumun ortaya konmasını takiben öncelikli konuları belirleyerek önem ve risk düzeylerine göre kısa ve uzun vadeli ölçekte yapılması gerekenlere ilişkin adımları ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, süreçte ihtiyaç duyulabilecek bazı dokümanların (yönetim sistemi, politika, prosedür, eğitim vb.) hazırlanmasında da ayrıca destek sağlamaktadır.