Escarus

Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS)

Hİzmetler

Escarus müşterilerinin kaynaklarını ve operasyonlarını daha verimli yönetmesini ve farklı alanlardaki maliyetlerini azaltmasını sağlayan çözümler sunmaktadır. Kaynak verimliliği alanındaki bütünsel yaklaşımı ile malzeme ve enerji ihtiyaçlarının düşürülmesini, geri dönüşümün güçlendirilmesini ve atıkların azaltılmasını sağlayacak verimlilik artırıcı çözümler geliştirmektedir.

Uzun vadeli başarı ve performansları için müşterilerinin tüm operasyonlarını uçtan uca değerlendiren Escarus; kaynak verimliliği kapsamındaki risklerinin belirlenmesi, buna bağlı stratejilerin geliştirilmesi ve kaynaklarının sistematik bir şekilde yönetilmesi konularında katkı sağlamaktadır.

Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS) almaya hak kazanan şirketler faaliyetleri ve işe alım süreçleri ile eşitlikçi bir politikaya sahip olduklarını ve istihdamda kadının güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiş olurlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sertifika sahibi olmak, müşteriler için bir tercih sebebidir ve firmaların marka değerinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Program kapsamındaki değerlendirmeler TSKB ve Escarus tarafından modellenen Cinsiyet Eşitliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı (CEODA) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. CEODA aracı firmalar tarafından hayata geçirilen cinsiyet eşitliği uygulamalarının mevcut durumunun değerlendirilmesine, yapılandırılmasına, cinsiyet eşitliği konusunda kurumsal strateji ve aksiyon planlarının oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

Program dahilinde hesaplanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Değerlendirme Puanı neticesinde belirli yeterliliği sağlayan firmalara özel olarak Temel Düzey / İleri Düzey Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası* düzenlenmektedir.

*Sertifika geçerlilik süresi 2 yıldır. 2 yıl sonunda gözden geçirme değerlendirmesi yapılarak sertifikanın yenilenmesi gerekmektedir.