Hizmetler

Hizmet yapılanmamız sırasındaki referans noktası, sürdürülebilirlik alanında sahip olunan tecrübelerin ve en iyi küresel uygulamaların Escarus’un büyüyen kadrosu ve yapısıyla iş dünyasına aktarılması olmuştur.

Escarus hizmetleri, mevcut faaliyetleri ve sürdürülebilirliğin 360 derecelik tüm boyutları dikkate alınarak altı başlık altında şekillendirilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TEKNİK, ÇEVRESEL VE SOSYAL DURUM DEĞERLENDİRME VE İZLEME
SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK /OPERASYONEL VERİMLİLİK

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla