Escarus

Escarus Blog

İklim Değişikliği ve Tarım

İklim Değişikliği ve Tarım

İklim, bölgesel farklılıklara bağlı olarak tarımsal üretimin sürekliliğinin ve verimliliğin sağlanmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Tarım, insanlığın devamı için gereken temel ürünleri sağlaması,...

daha fazla bilgi edinin
Yeşil Kimya: Kavramsal Çerçeve

Yeşil Kimya: Kavramsal Çerçeve

Başlangıçta modern hayat için gerekli buluşların kaynağı olarak düşünülen kimya, günümüzde çoğu kişi tarafından dünyamızı tehdit eden evrensel kirliliğin temel kaynağı olarak görülmektedir. Fakat,...

daha fazla bilgi edinin
Sürdürülebilirlik ve UNCTAD

Sürdürülebilirlik ve UNCTAD

Gelişmekte Olan Ekonomilerin Sürdürülebilir Kalkınma Süreçlerine Destek Kurumu Olarak Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kurumu (UNCTAD) Şahin YamanDöngüsel Ekonomi, Sürdürülebilirlik ve Ticaret...

daha fazla bilgi edinin
Plastik Atık ve Türkiye

Plastik Atık ve Türkiye

Plastikler gündelik hayatımızda geniş bir kullanım alanına ve vazgeçilmesi zor bir ağırlığa sahiptir. Düşük üretim ve geri kazanım maliyeti, yüksek kaynak verimi, tasarım ve uygulama zenginliği ile...

daha fazla bilgi edinin